ΔΩΡΕΑΝ αποστολή από 400€ - Παράδοση σε 5 εργάσιμες ημέρες - Αλλαγές μέσα σε 14 ημέρες από την παράδοση

Όροι χρήσης

Διευκρίνηση των όρων

«Αγαθό» σημαίνει οποιοδήποτε αγαθό που πωλείται μέσω της ιστοσελίδας www.kasmir.gr. "Πωλητής" - Ing. Peter Gresa, L. Podjavorinskej 34, Νίτρα 94901, ID: 31126961, ΑΦΜ: SK1020400282. «Καταναλωτής» είναι ένα πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνία με τον πωλητή, προκειμένου να αγοράσει αγαθά.

Η σύμβαση έχει συνταχτεί στην αγγλική γλώσσα και φυλάσσεται στον πωλητή και είναι διαθέσιμη για τον καταναλωτή.

Για τις διαδικτυακές πωλήσεις μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή ισχύει γενικά δεσμευτικός νομικός κανονισμός της Σλοβάκικης Δημοκρατίας, και ιδίως σχετικές διατάξεις του ν. 40/1964. Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε, του νόμου με αριθ. 108/2000 Ζ. ζ. για προστασία του καταναλωτή σχετικά με τις πωλήσεις κατοίκων και τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, όπως τροποποιήθηκε ο νόμος με αρ.223 / 2001 σχετικά με τα απόβλητα και την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων πράξεων, όπως τροποποιήθηκε νόμος αρ. 428/2002 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Τιμές προϊόντων και έξοδα αποστολής των προϊόντων  

Οι τιμές των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο www.kasmir.gr, δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής των εμπορευμάτων στο χώρο που έχει οριστεί από τον αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής πληρώνει ο καταναλωτής ξεχωριστά, σύμφωνα με το τιμοκατάλογο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα Μεταφορά. Σε περίπτωση προσωπικής παραλαβής προϊόντων από το χώρο του πωλητή, θα πληρώσει ο καταναλωτής μόνο την τιμή των εμπορευμάτων. 

Ο καταναλωτής μπορεί να κάνει παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας www.kasmir.gr. 

Χρόνος παράδοσης 

Τα προϊόντα παραδίνονται στον αγοραστή συνήθως μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από επιλεγμένο τρόπο παράδοσης. Εάν το απαιτούν οι περιστάσεις, ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να συμφωνήσουν παράταση της προθεσμίας παράδοσης ή άλλη εναλλακτική εκτέλεση της παραγγελίας, με τους ίδιους όρους και τιμή. 

Παράδοση και παραλαβή των εμπορευμάτων

Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος, μετά την παραλαβή πληρωμής προϊόντων και εξόδων αποστολής, να παραδώσει στον καταναλωτή τα προϊόντα με απαιτούμενη ποιότητα, τιμή και ποσότητα. Η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω ταχυδρομείου ή ενδεχομένως με την προσωπικής παραλαβή από το χώρο της επιχείρησης του πωλητή. Πριν από την παραλαβή των προϊόντων, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει την παραγγελία, να πληρώσει το τίμημα των αγαθών και τα έξοδα αποστολής των εμπορευμάτων. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, θα επιβεβαίωση ο καταναλωτής με την υπογραφή του στο δελτίο παράδοσης /τιμολόγιο / δελτίο αποστολής, ότι παράλαβε την παραγγελία του ολοκληρωμένη και σε άριστη κατάσταση.

Ακύρωση της παραγγελίας

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία εντός 24 ωρών μετά την αποστολή της παραγγελίας του, χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 7 εργάσιμων ημερών (απόσυρση). Ο καταναλωτής μπορεί να κάνει κλήση στο 421 918 47 11 48 ή να στείλει email στο info@kasmir.gr. Αν ο καταναλωτής ακυρώσει την παραγγελία του μέσα σε 24 ώρες και έχει ήδη πληρώσει για τα προϊόντα που παράγγειλε, ο πωλητής πρέπει να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε με τραπεζικό έμβασμα (ή με ταχυδρομική επιταγή).

Εάν ακυρώσει ο καταναλωτής την παραγγελία του μετά την αποστολή των προϊόντων, ή αν δεν συνεννοηθεί με τον πωλητή για την ακύρωση και ο πωλητής έχει ήδη εκτελέσει την παραγγελία ή προέκυψαν ήδη έξοδα που επιβαρύνουν τον πωλητή (π.χ. τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πελάτη, συσκευασία των προϊόντων, προετοιμασία αποστολής, ταχυδρομικά τέλη κ.λπ.) υποχρεούται ο καταναλωτής να καταβάλει τα έξοδα.  

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν θα δεχτεί να παραλάβει την αποσταλμένη παραγγελία, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της σύμβασης, διότι ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί από τον πωλητή με αυτόματη επιβεβαίωση για την κατάσταση της παραγγελίας του (στο e-mail). Κάθε επιχείρημα ή δικαιολογία για τη μη λήψη (δηλ. ότι δεν ενημερώθηκε κ.τ.λ) θα θεωρηθεί ότι είναι εσκεμμένη. Ο πελάτης θα χρεωθεί αυτόματα με το ποσό ύψους 18€ για το σκοπό αυτό, θα του αποσταλεί τιμολόγιο με πληροφορίες πληρωμής με ηλεκτρονική μορφή, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει εντός 14 ημερών (για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα πληρώσει + 0,5%). Ο πελάτης έχει την επιλογή σε αυτήν την περίπτωση, εντός 7 ημερών να ζητήσει εκ νέου αποστολή της παραγγελίας με προπληρωμή (σε 7 ημέρες το αργότερο). Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρεωθεί με τα ακυρωτικά έξοδα. Ωστόσο, η αρχική τιμή της αποστολής θα αυξηθεί + 3€, δηλαδή το κόστος νέας αποστολής. Στην περίπτωση μη πληρωμής της παραγγελίας, θα απαιτηθεί η είσπραξη δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το διάστημα. Η διαδικασία είναι πολύ ευνοϊκή για τον πελάτη, δηλαδή ο πελάτης έχει πάντα τη δυνατότητα να πληρώσει μόνο τις ζημίες ή τα έξοδα. Ωστόσο, αν ο πελάτης δεν επικοινωνεί, δεν προτίθεται να πληρώσει τα έξοδα ή να διευθετήσει φιλικά με οποιοδήποτε τρόπο το ζήτημα, δεν έχουμε άλλη επιλογή από την εφαρμογή προστίμου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και ενδεχομένως να υποβάλουμε αίτηση για την επιβολή νόμου. Για την αναφερόμενη κατάσταση φέρει πλήρη ευθύνη ο πελάτη, καθώς και για τα έξοδα που θα προκύψουν σε αυτή την περίπτωση, λόγω των ενεργειών του.  

Ελαττώματα προϊόντων, εγγύηση και παράπονα 

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τα ελαττώματα των προϊόντων τη στιγμή της  παράδοσης των προϊόντων στον καταναλωτή. Εάν το ελάττωμα μπορεί να διορθωθεί, είναι ο πωλητής υποχρεωμένος να αποκαταστήσει έγκαιρα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση δωρεάν το ελάττωμα. Ο καταναλωτής μπορεί επίσης αντί για διόρθωση της βλάβης να απαιτήσει την αντικατάσταση των προϊόντων, ή αν η βλάβη αφορά μόνο μέρος του προϊόντος, την αλλαγή του μέρους του προϊόντος, εάν δεν προκύπτουν στον πωλητή δυσανάλογα έξοδα σε σχέση με τη σοβαρότητα του ελαττώματος. Εάν το ελάττωμα, δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί και έτσι εμποδίζει τη σωστή χρήση του εμπορεύματος, έχει ο καταναλωτής το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή ή την παραίτηση του από τη σύμβαση. Εάν τα ελαττώματα δεν μπορούν να διορθωθούν, ο καταναλωτής δικαιούται ανάλογη έκπτωση της τιμής του εμπορεύματος. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες και ξεκινάει από την παραλαβή των προϊόντων από τον καταναλωτή. Τα παράπονα αφορούν μόνο τον πωλητή, που πραγματοποίησε την πώληση των αγαθών. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πωλητή καλώντας στο +421 918 47 11 48.

Τα παράπονα δεν ισχύουν για:

- προϊόντα που έχουν υποστεί μηχανική βλάβη (σχίσιμο, σπάσιμο, γρατσουνιές, θραύση ...)

Παραίτηση από τη σύμβαση  

(1) Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα, χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ή τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, εφόσον ο πωλητής έγκαιρα και σωστά εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το § 10α.

(2) Εάν ο πωλητής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το § 10 επιπρόσθετα, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο πωλητής εκπλήρωσε επιπρόσθετα τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής προϊόντων ή σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

(3) Αν ο πωλητής δεν θα εκπληρώσει την υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με το § 10 ούτε επιπρόσθετα, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εντός τριών μηνών από την παραλαβή των αγαθών ή τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών.

(4) Με την απόσυρση του καταναλωτή από τη σύμβαση, ακυρώνεται η σύμβαση ολοκληρωτικά. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος: 

α) να παραλάβει πίσω τα εμπορεύματα ή να διακόψει την παροχή υπηρεσίας, 

β) να επιστρέψει στον καταναλωτή, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία απόσυρσης του, το τίμημα ή την προκαταβολή που καταβλήθηκε για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής σε σχέση με την παραγγελία. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρένουν τον καταναλωτή.

5) Εάν ο πωλητής και ο καταναλωτής δεν συμφωνήσουν αλλιώς, ο καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση της οποίας το αντικείμενο είναι:

α) παροχή υπηρεσιών, όταν η υπηρεσία άρχισε να εκτελείται με συμφωνία του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας απόσυρσης από τη σύμβαση σύμφωνα με τον παράγραφο 1-3,

(6) Εάν ο πωλητής παρείχε δάνειο για να αγοράσει ο καταναλωτής αγαθά ή παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση που ένα τέτοιο δάνειο παρέχεται στον καταναλωτή από τρίτο στο πλαίσιο σύμβασης με τον πωλητή, καταργείται μαζί με τη σύμβαση πώλησης και το συμβόλαιο για τη χορήγηση δανείου. Το δικαίωμα αδικαιολόγητου πλουτισμού δε θίγεται. 

Εάν ο πωλητής δεν εκπληρώσει τη σύμβαση, διότι δεν μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα της παραγγελίας ή δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα τον καταναλωτή μέσα σε 15 ημέρες και να επιστρέψει το τίμημα ή την προκαταβολή που καταβλήθηκε για τα προϊόντα, εφόσον ο πωλητής μαζί με τον καταναλωτή δεν συμφώνησαν για την αντικατάσταση εκπλήρωσης της παραγγελίας.

Εάν ο πωλητής και ο καταναλωτής δε συμφωνήσουν για την αντικατάσταση εκπλήρωσης της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος ο πωλητής να αποζημιώσει όλα τα αποδεδειγμένα έξοδα που ο καταναλωτής πραγματοποίησε για την παραγγελία των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

Κατά την αντικατάσταση της εκπλήρωσης, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή προϊόντα ή παροχές υπηρεσιών, με την ίδια ποιότητα και τιμή.

Προϋποθέσεις καταγγελίας σύμβασης 

Μετά από την προηγούμενη ενημέρωση στο τηλέφωνο 421 918 47 11 48, ή στο e-mail: info@kasmir.gr στείλτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη στην διεύθυνση:

Peter Greša

L. Podjavorinskej 34

94901 Nitra

Σλοβακία

Μετά από έλεγχο των εμπορευμάτων, θα σας επιστρέψουμε εντός 15 ημερών με έμβασμα στο λογαριασμό σας, το τίμημα της αγοράς, εκτός από τα έξοδα αποστολής,

Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα, αφόρετα, άθικτα και κατάλληλα προς πώληση. Αφαίρεση ετικετών, ταμπελών και τιμών δεν είναι επιτρεπτό, τέτοια εμπορεύματα θα θεωρηθούνε χρησιμοποιημένα. Τα προϊόντα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία, με την απόδειξη της αγοράς (τιμολόγιο). Τα προϊόντα συνιστάται να ασφαλιστούν.  

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ο πωλητής συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους καταναλωτές, σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 428/2002 Ζ.ζ, όπως τροποποιήθηκε. Οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συμφωνούν με τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τις πραγματοποιημένες αγορές.

Ο πελάτης που είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.kasmir.gr συμφωνεί να ενημερώνεται σχετικά με τα νέα στο κατάστημά μας με e-mail ή τηλεφωνικά. Ο πωλητής δεσμεύετε να μην αποκαλύπτει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες των καταναλωτών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σε τρίτα πρόσωπα. Εξαίρεση είναι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον μεταφορέα και είναι απαραίτητα για την παράδοση των προϊόντων.

Υποχρεώσεις του πωλητή 

(1) Στις πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας υποχρεούται ο πωλητής πριν από τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, παράλληλα με τα προϊόντα ή υπηρεσίες, να ενημερώσει τον καταναλωτή:  

α) για την ταυτότητα του, την κατοικία του και την άδεια εμπορίου, εάν πραγματοποιεί τις πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας φυσικό πρόσωπο, εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση εταιρίας, αν τις πωλήσεις δια αλληλογραφίας τις πραγματοποιεί νομικό πρόσωπο.

β) για την περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών,

γ) για την τιμή των προϊόντων ή των υπηρεσιών,

δ) για τις προϋποθέσεις παράδοση και τα έξοδα αποστολής των εμπορευμάτων,  

ε) για τις προϋποθέσεις πληρωμής,

στ) για τις οδηγίες σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή απόσυρσης από τη σύμβαση, 

ζ) για το κόστος χρήσης μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν η τιμή καθορίζεται διαφορετικά, από το βασικό συντελεστή, 
 
η) για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο πωλητής δεσμεύεται για την προσφορά του και την τιμή, 

i) για την ελάχιστη χρονική περίοδο με την οποία είναι δυνατόν να συνάψει σύμβασης πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση που οι πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών παρέχονται χωρίς διακοπή η κατ 'επανάληψη,

(2) κατά την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, ο πωλητής οφείλει να γνωστοποιήσει την ταυτότητά του και την εμπορική πρόθεση της επικοινωνίας από την αρχή της επικοινωνίας με τον καταναλωτή. 

(3) Ο πωλητής, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, να παρέχει στον καταναλωτή γραπτές πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τα μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

(4) Ο πωλητής υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή το αργότερο τη μέρα παράδοσης των προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών: 

α) τη γραπτή ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης από τη σύμβαση, 

β) τη διεύθυνση του πωλητή, στην οποία μπορεί ο καταναλωτής να υποβάλει καταγγελία η παράπονο, 

γ) τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης,

δ) τις πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο ακύρωσης της σύμβασης, που συνάπτεται για αόριστο χρόνο ή για περισσότερο από ένα έτος. 

(5) Παράγραφος 3 και 4 δεν ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχονται με μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν είχαν προσφερθεί μόνο μία φορά και ο διαχειριστής του μέσου επικοινωνίας έχει εισπράξει εξ αποστάσεως? Ωστόσο, ο καταναλωτής πρέπει να έχει την δυνατότητα να γνωρίζει τη διεύθυνση του πωλητή, όπου μπορεί να κάνει καταγγελία ή παράπονο.

Επιφύλαξη σφαλμάτων 

Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα αλλαγών τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιασμού ή άλλων παραμέτρων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, μπορεί να γίνει λάθος τεχνικών παραμέτρων, παραμέτρων σχεδιασμού ή άλλων στοιχείων. Για αυτά δεν φέρουμε καμία ευθύνη.